Асенка Стефкова Асенова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900265310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Гео Милев", бл. 254, вх. Д, ет. 7
Телефон: (088) 7241485
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.3.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 26.2.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №19 / 26.2.2003 г.

Печат   Имейл