Апостол Георгиев Вълков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000175110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Позитано" 8, ет. 5 Телефон: (02) 9808420

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.8.1983 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №12 / 07.7.1983 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №03-1244 / 29.6.1983 г.

Печат   Имейл