Анюта Борисова Берова - Илиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700323410
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Екзарх Йосиф" 8, ет. 2
Телефон: (02) 9884971
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 04.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 21.10.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №38 / 21.10.1998 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 22.11.2005 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 10.02.2006 г.

Печат   Имейл