Антон Петров Кузманов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200259310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, вх. А, ет. 3, ст. 325
Телефон: (02) 9890426
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.6.1970 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №2813 / 25.2.1970 г.

Печат   Имейл