Антон Петров Антонов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700194210
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Евлоги Георгиев" 91, ет. 5, ап. 16
Телефон: (02) 9801912
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.9.1955 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС № / 19.9.1955 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №2041 / 27.5.1955 г.

Печат   Имейл