Антон Иванов Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000296710
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" №1 - А, кантора 260.
Телефон: (087) 8621472
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 01.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №16 / 01.6.1994 г.

Печат   Имейл