Антония Петкова Гинева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000451210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Стефан Караджа" № 12, вх. А, ап. 9
Телефон: (02) 9810425
Статус:
Дата на първоначално вписване: 08.10.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 16.9.2008 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: несъвместимост от 19.07.2010 г.

Печат   Имейл