Антония Димитрова Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000483310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София; град: гр. София; ул. "Христо Белчев" № 9, ет. 2
Телефон: (02) 9867907
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.3.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 19.1.2010 г.

Печат   Имейл