Антония Владимирова Владимирова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400104510
Колегия: София
Адрес: 1231; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Свобода" , бл. 40, вх. "А" , ап. 13.
Телефон: (02) 8364352
Факс: (02) 9362550
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.5.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 07.5.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №6 / 07.5.1997 г.

Печат   Имейл