Антонина Севова Маринова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700346210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Асен" 10
Телефон: (02) 9803778
Факс: (02) 9803778
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.10.1989 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №9 / 10.8.1989 г.

Печат   Имейл