Антоанета Стоянова Георгиева - Цонкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900292110
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Хан Аспарух" 35, ет. 4
Телефон: (02) 9810939
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 09.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 26.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №11 / 26.5.1999 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:chl5 от 15.07.2006 г.

Печат   Имейл