Антоанета Рашкова Милушева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900116810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, ет. 1, к-ра 164
Телефон: (02) 8620013
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.7.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 22.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 22.6.1994 г.

Печат   Имейл