Анна Цочева Найденова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800273410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Княз Борис І" 98, ет. 3, ап. 7
Телефон: (02) 9880601
Факс: (02) 9808440
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 22.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 08.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №40 / 08.2.1995 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 17.11.2008 г.

Печат   Имейл