Анна Славчева Георгиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300167510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Алабин" 34, ет. 1
Телефон: (02) 9861784
Статус:
Дата на първоначално вписване: 17.7.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 03.7.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №18 / 03.7.2002 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 09.06.2008 г.

Печат   Имейл