Анна Николова Божкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900054410
Колегия: София
Адрес: 1618; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. Бъкстон, ул. "Вихрен" , бл. 39 - А, вх. "А" , ап. 7. Телефон: (088) 7743785

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.3.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 08.3.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 08.3.2000 г.

Печат   Имейл