Анна Кръстева Василиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000356910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Витоша" - Търговски Дом, офис. 140.
Телефон: (02) 9891340
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 18.9.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №24 / 18.9.2002 г.

Печат   Имейл