Анна Димитрова Велева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700093410
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Райко Алексиев" 17, бл. 94, вх. Б
Телефон: (02) 713576
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 03.11.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 13.10.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №24 / 13.10.1993 г.
Наказание: Порицание наложено на 09.12.2008г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.04.2009 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 01.09.2009 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 02.07.2009 г.

Печат   Имейл