Анна Георгиева Пантелеева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000297110
Колегия: София
Адрес: 1164; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Христо Смирненски" 39
Телефон: (088) 9410874
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 11.6.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 28.5.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 28.5.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 28.08.2007 г.

Печат   Имейл