Анна-Александра Шопова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500206510
Колегия: София
Адрес: 1359; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Люлин-6", бл. 632, вхл А, ап. 14
Телефон: (02) 9274590
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 05.6.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 22.5.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №61 / 22.5.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 31.10.2006 г.

Печат   Имейл