Анка Пенева Ганчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100132610
Колегия: София
Адрес: 1336; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Люлин-6" , бл. 627, вх. В, ет. 6, ап. 87
Телефон: (02) 8254991
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.3.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 27.2.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №58 / 27.2.2002 г.
Наказание: Порицание наложено на 11.03.2011г.

Печат   Имейл