Ани Тодорова Крулева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000005710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Цар Асен" 2Б, 2 ет. Телефон: (02) 9801846

Статус: Отписан Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 27.9.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 13.9.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 13.9.1995 г.
Наказание: Порицание наложено на 10.08.2011г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 18.11.2011 г. до 18.11.2014 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.01.2012 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 13.08.2013 г.

Печат   Имейл