Ани Александрова Александрова - Найденова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300482810
Колегия: София
Адрес: 1233; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ж.к. "Банишора" , ул. "Свищов" №11, офис. 1.
Телефон: (089) 8699696
www: www.alexandrova.bg
E-mail: a.alexandrova@aalaw_bg.com
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.3.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 19.1.2010 г.

Печат   Имейл