Анжела Филипова Кръстева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200169710
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" №58, ет. 6, ап. 11. Телефон: (02) 9878724

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.1.1991 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №18 / 29.11.1990 г.

Печат   Имейл