Анета Огнянова Пеовска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500213910
Колегия: София
Адрес: 1421; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Бреза" № 2, ет. 1, ап. 2
Телефон: (088) 7647062
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 28.5.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 14.5.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 14.5.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 28.06.2007 г.

Печат   Имейл