Анета Михайлова Туцова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300294710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 2, к-ра 214
Телефон: (02) 9895476
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 14.3.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 23.1.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.07.2010 г.

Печат   Имейл