Анета Методиева Антонова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500366210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Ангел Кънчев" 14, ет. 1
Телефон: (02) 9818050
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 12.2.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 22.11.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 22.11.2001 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 14.11.2005 г.

Печат   Имейл