Анета Йорданова Русева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400126910
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Верила" №1, ет. 2.
Телефон: (02) 9543330
Факс: (02) 9543330
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.6.1972 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 05.5.1972 г.

Печат   Имейл