Анета Вергилова Кирякова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200043110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Лавеле" 32, ет. 1, к-ра 5
Телефон: (02) 9883764
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 03.11.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 13.10.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №41 / 13.10.1993 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.02.2009 г.

Печат   Имейл