Анелия Петрова Вълева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500189310
Колегия: София
Адрес: 1309; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Зона Б-19", бл. 11-12, вх. Б, ап. 146
Телефон: (02) 8221514
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.11.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 06.7.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №18 / 06.7.1994 г.

Печат   Имейл