Анелия Любомирова Йорданова - Алексиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000317410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Княз Борис І" , бл. 210, вх. 1, ет. 1, ап. 1. Телефон: (089) 8436124

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.5.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 13.4.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №17 / 13.4.1994 г.
Наказание: Порицание наложено на 13.12.2013г.

Печат   Имейл