Анелия Илева Неделева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200252110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София; град: гр. София; бул. "Кн. Ал. Дондуков" №22-А, ет. 2, ап. 6
Телефон:
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 27.9.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 12.7.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №58 / 12.7.2000 г.

Печат   Имейл