Анелия Иванова Ананиева - Сръндева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500199010
Колегия: София
Адрес: 1414; област: София; община: Столична; град: София; пл. "България" 1, адм. сграда на НДК, ет. 17, ст. 8
Телефон: (02) 8518915
Факс: (02) 8518915
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.12.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 17.11.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №19 / 17.11.1993 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 31.12.2006 г.

Печат   Имейл