Андрея Йорданов Андреев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700497710
Колегия: София
Адрес: 1111; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Едисон" № 47 - 47 Б, ет. 5, ап. 33
Телефон: (02) 9710274
Факс: (02) 9710258
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.10.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 05.10.2010 г.

Печат   Имейл