Андрей Христов Кюркчиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500577110
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Владайска" №23, ет. 4, ап. 9.
Телефон: (02) 9530035
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.12.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №35 / 05.11.2013 г.

Печат   Имейл