Андрей Николаев Вичев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400501610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София; град: гр. София; ул. "Г. С. Раковски" №92
Телефон: (02) 8528999
Факс: (02) 9862527
www: www.sv-lawfirm.com
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.12.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 29.11.2010 г.

Печат   Имейл