Андрей Любомиров Георгиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400399010
Колегия: София
Адрес: 1164; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Васил Кирков" 2
Телефон: (02) 8622510
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 10.7.1996 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 30.04.2006 г.

Печат   Имейл