Андрей Вячеславович Чекунов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000513610
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Лайош Кошут" № 22, ет. 1, ап. 2.
Телефон: (02) 8510105
Факс: (02) 8510105
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.3.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 22.3.2011 г.

Печат   Имейл