Андон Георгиеев Георгиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200420810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; ул. "Хан Крум" №7, ет. 2. Телефон: (02) 9891663
Факс: (02) 9891663

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 19.1.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 19.12.2006 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 20.04.2012 г.

Печат   Имейл