Ангел Трифонов Ганев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600004610
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Патриарх Евтимий" 45
Телефон: (02) 9867441
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 09.2.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 26.1.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 26.1.2000 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.01.2007 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 04.07.2007 г.

Печат   Имейл