Ангел Стоянов Джамбазов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800306010
Колегия: София
Адрес: 1421; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Йоан Екзарх" 13, ет. 2, ап. 5
Телефон: (0888) 511638
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 14.10.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №25 / 29.9.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №39 / 29.9.1992 г.

Печат   Имейл