Ангел Спасов Илиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900475810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. Витоша 1А, ет. 2, офис 263
Телефон: (088) 5460284
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.10.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 15.9.2009 г.

Печат   Имейл