Ангел Николов Андреев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300139210
Колегия: София
Адрес: 2100; област: Софийска; община: Елин Пелин; град: гр. Елин Пелин; ул. "Никола Вапцаров", бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. 10
Телефон: (0884) 807905
Статус: Практикуващ Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 22.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 08.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №54 / 08.11.2000 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 27.12.2006 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 27.11.2007 г. до 27.11.2010 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 27.11.2007 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Порицание наложено на 18.11.2009г.

Печат   Имейл