Ангел Николаев Станчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 3.67
Личен номер: 1600140010
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Ген. Паренсов" 22Б, ет. 2, ап. 13
Телефон: (02) 9895902
Факс: (02) 9895902
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.3.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 26.2.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 26.2.2003 г.

Печат   Имейл