Ангел Любомиров Тодоров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700457810
Колегия: София
Адрес: 1504; област: софия-град; община: Оборище; град: София; ул. "Тракия" №23, ет. 3, ап. 5.
Телефон: (02) 9435380
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 23.1.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 25.11.2008 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 21.03.2011 г.

Печат   Имейл