Ангел Иванчов Тодоров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200383110
Колегия: София
Адрес: 2140; област: Софийска; община: Ботевград; град: Ботевград; ул. "17-ти ноември" № 7, ап. 10.
Телефон: (088) 9567173
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 09.11.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 19.10.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №13 / 19.10.1994 г.
Наказание: Порицание наложено на 17.04.2008г.
Наказание: Глоба, наложенa на 26.11.2008 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Порицание наложено на 07.07.2009г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 11.11.2009 г. до 11.11.2012 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 26.01.2010 г. до 26.07.2010 г.

Печат   Имейл