Ангел Иванов Буневски

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1300475410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София; град: гр. София; ул. "Цар Асен" №11, ет. 1, ап. 7
Телефон: (088) 8728528
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.10.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 15.9.2009 г.

Печат   Имейл