Ангел Димитров Русев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900266810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Младост - 4", бл. 47, вх. 3, ет.2, ап. 68
Телефон: (02) 8813630
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.10.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 08.10.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №19 / 08.10.1996 г.

Печат   Имейл