Ангел Григоров Николов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700308210
Колегия: София
Адрес: 1151; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Нарцис" 21
Телефон: (088) 8937238
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 17.11.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 29.9.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №45 / 29.9.1993 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.07.2006 г.

Печат   Имейл