Ангел Георгиев Милчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100405910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; ул. Алабин 5, ет. 3 Телефон: (088) 8334586

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 25.11.2003 г.
Наказание: Порицание наложено на 08.07.2008г.
Наказание: Порицание наложено на 19.01.2011г.
Наказание: Порицание наложено на 13.12.2013г.

Печат   Имейл