Ангел Богомилов Ангелов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500402410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Алабин" № 36, ет. 1
Телефон: (02) 9818723
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 31.5.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 24.1.2006 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 15.09.2010 г.

Печат   Имейл